Osakeyhtiön kauppakirja


Tällä kauppakirjalla myydään
jonka Y-tunnus on , koko osakekanta.

Kauppahinta on tuhat (1000) euroa, joka kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin.

Myyjä:
Ostaja:


Ostaja on tietoinen yhtiön kadonneesta kirjanpidosta, ja myyjä hoitaa pankista uudet tiliotteet ja puuttuvat tositteet.
Ostaja tekee kirjanpidon valmiiksi ja veroilmoitukset verottajalle.

Ostaja hoitaa kaupparekisteri-ilmoitukset, vaihtaa hallituksen ja toimitusjohtajan ja antaa vanhalle hallitukselle vastuuvapautuksen.
Lisäksi sovittiin seuraavaa:Helsingissä,

Allekirjoitukset:

Myyjä
Ostaja