Osakeyhtiön kauppakirja


Tällä kauppakirjalla myydään
jonka Y-tunnus on , koko osakekanta.

Kauppahinta on tuhat (1000) euroa, joka kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin.
Myyjä:
Ostaja:


Ostaja on tietoinen yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sitoutuu tekemään kirjanpidon valmiiksi.

Myyjä toimittaa ostajan ilmoittamaan tilitoimistoon kirjanpitomateriaalin.

Ostaja sitoutuu hoitamaan yhtiön velkajärjestelyyn ja vapauttamaan myyjän vakuudet.

Yhtiön kassan/saamiset osakkaalta ostaja kuittaa saaduksi.

Ostaja tekee tarvittavat ilmoitukset eri viranomaisille kaupparekisteriin, verottajalle, velkojille ja takaajille
Helsingissä,


Allekirjoitukset:

Myyjä
Ostaja