Avoimen yhtiön kauppakirja

Tällä kauppakirjalla myydään
jonka Y-tunnus on , koko liiketoiminta ja valitaan uudet yhtiömiehet.

Kauppahinta on tuhat (1.000) euroa, joka kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin.

Myyjät:
Vastuunalainen yhtiömies:
Äänetön yhtiömies:

Ostajat:
Tuleva vastuunalainen yhtiömies:
Tuleva äänetön yhtiömies:

Ostajat ovat tietoisia yhtiön kadonneesta kirjanpidosta, ja myyjä hoitaa pankista uudet tiliotteet, puuttuvat tositteet ja ostaja tekee kirjanpidon valmiiksi ja veroilmoitukset verottajalle.

Kaupparekisteri-ilmoitukset hoitaa ostaja, vaihtaa yhtiömiehet ja toimitusjohtajan ja antaa vanhoille yhtiömiehille vastuuvapautuksen.

Lisäksi sovittiin seuraavaa:
- Tehdään yhtiöön nimenmuutos
- Tehdään muutos toimialaan ja tilikauteen
- Muutetaan tarvittaessa AY osakeyhtiöksi
- Velkojille ilmoitetaan uudet takaajat
- Yhtiö haetaan konkursiin tai velkasaneeraukseen


Helsingissä,

Allekirjoitukset:

Myyjä
Myyjä
Ostaja
Ostaja