K AU P P A K I R J A

Tällä kauppakirjalla myydään Asunto Oy Helsingin takimmainen Perakorven osakkeet seuraavasti:

Osakkeet numerot:                                               4258-4357

Oikeuttavat hallintaan asunto/liiketila:          44

 

Myyjä

Sotu

Omistusosuus

Velkaosuus

Nimeminen Miikka Armas

140199-9999

½

60000,00

Nimeminen Ulla  Anneli

140199-9999

½

60000,00

 

 

 

 

 

 

Ostaja:  Oy Sijoitusasunto ja liiketila Ab Y- 8884588877-1

 

VELAT

Ostaja on tietoinen yhtiövelasta joka kohdistuu tähän asuntoon, lisäksi on tulossa vastuista tulevista saneerauksista 5 vuoden sisällä, oheisen isännöitsijätodistuksen mukaisesti.

KAUPPAHINTA

Kauppahinta on 1-2000 euroa, varainsiirtovero ja yhtiölainan osuus kauppapäivänä on isännöitsijä-todistuksen mukaan

120.000,00 euroa josta myyjä maksaa varainsiirtoveron joka on kauppahintaa alentava.

LISÄKSI SOVITTIIN

Ostaja vuokraa asunnon myyjille toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella, vuokra 680 €/kk sisältäen mahdolliset sauna-, autopaikka-, vesimaksut.  Takuuvuokraa ei peritä.

Jos ostajayhtiö haetaan selvitystilaan, konkurssiin tai muuten toiminta loppuu niin vuokrasopimus päättyy, tekee myyjä  Taloyhtiön/konkurssipesän kanssa uuden vuokrasopimuksen halutessaan.

Ostajalla ei ole oikeutta päättää vuokrasopimusta.

Myyjä ja ostaja tekevät vuokrasopimuksen viimeistään ___/____2017

 

 

Ehdot ja kauppa hyväksyen, Helsingissä  lokakuun 30. päivänä 2017

 

 

Myyjä (t):                                                                                                Ostaja:

 

 

 

 

 

________________________ ___________________ __________________________________

                                                                                                                    Hallituksen jäsen, ostopäällikkö